PANASONIC สวิทซ์ 2 ทาง รุ่น WEG-5002K (ใหญ่)

฿85

  • ใช้แผ่นทองแดงชนิดทนความร้อนมาเป็นตัวนำไฟฟ้า
  • ผลิตตามมาตราฐานอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ IEC/TIS
PANASONIC สวิทซ์ 2 ทาง รุ่น WEG-5002K (ใหญ่)

฿85