จัดแสงไฟในบ้าน เพิ่มมิติให้ห้องสวยน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

การจัดแสงไฟในบ้าน ให้สวย มีดีไซน์ เพิ่มแสงสว่างทั่วถึงทุกจุดในบ้าน การจัดไฟในบ้าน ก็เป็นส่วนสำหรับที่จะทำให้บ้านออกมาสวย และช่วยทำให้บ้านมีมิติมากขึ้นอีกด้วย

 

 

1. ส่วนโถงทางเข้าบ้านจากประตูหลักหรือประตูใหญ่ ส่วนนี้เป็นเสมือนส่วนแรกของบ้าน ก่อนที่จะแยกย้ายไปยังส่วนอื่นๆ งานตกแต่งขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบ้านจะเป็นเช่นไร แต่หลักของการให้แสงสว่างจะไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะโดยทั่วไป ส่วนนี้มักถูกตกแต่งด้วยแผ่นกระจกเงา เพื่อเป็นส่วนสำรวจความเรียบร้อยของเจ้าของบ้านก่อนออกจากบ้าน หรือสำหรับแขกก่อนจะเข้าไปภายในก็ได้ อีกประการหนึ่งคือ ห้องนี้มักเป็นห้องที่มีเนื้อที่แคบ การใช้กระจกแต่งก็เพื่อผลในความรู้สึก แสงไฟถูกกำหนดสองส่วนด้วยกัน คือ ที่เพดานและผนัง

ส่วนเพดานเป็นส่วนที่กระจายแสงสว่างแบบทั่วๆ ไป เป็นส่วนที่กำหนดเพื่อการส่องสว่างเพียงอย่างเดียว แต่สำหรับที่ผนัง ถูกใช้เพื่อการตกแต่ง แสงสว่างที่ออกมาไม่ใช่แสงตรง ส่วนหนึ่งจะถูกส่องขึ้นสู่ด้านบนกระทบผนังและเพดาน มีลำแสงที่เด่นชัด เพิ่มคุณค่าในการตกแต่งเน้นเฉพาะส่วน ในขณะเดียวกันในตัวโคมไฟผนังนี้ก็ยังมีแสงอีกส่วนหนึ่งผ่านออกมาด้านข้าง ในลักษณะของแสงเรือง เพื่อช่วยลดความแรงของแสงตรงที่ส่องขึ้นไป นอกจากนี้แล้วยังช่วยให้ความสว่างในแง่ของการใช้เพื่อการแต่งตัวได้อีกเช่นกัน หากมีเฉพาะไฟเพดานกระจกที่ผนังก็จะไม่มีความหมาย และขาดคุณค่าของการตกแต่ง

 

2. งานตกแต่งที่ค่อนข้างเรียบ แต่เน้นเฟอร์นิเจอร์ BUILT-IN ตามลักษณะของการใช้สอย เพดานเรียบซึ่งไม่เหมาะแก่การจัดไฟในแบบอื่นๆ เพื่อคงความเรียบของเพดานเอาไว้ให้เหมาะกับงานตกแต่ง การกำหนดแสงเป็นการเฉลี่ยการกระจายแสงจากแต่ละจุด ที่กำหนดไฟบนเพดานให้ส่องสว่างลงมาในปริมาณเท่ากัน เมื่อเปิดพร้อมกัน ความสว่างจะเท่าเทียมกันทั้งห้อง ซึ่งในกรณีเช่นนี้จะทำให้ภายในห้องมีแสงสว่างที่สวยงามและเพียงพอต่อความต้องการ ได้คุณค่าในด้านการตกแต่งภายในอีกด้วย แต่มีข้อแย้งที่ว่า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพิ่มกว่าการไฟดวงใหญ่ดวงเดียว พบเห็นได้เสมอว่า บ้านที่ถูกออกแบบและกำหนดแสงสว่างเช่นนี้ เจ้าของบ้านมักเปิดใช้เฉพาะดวงเท่าที่จำเป็น ทำให้แสงสว่างมีเฉพาะจุด กลายเป็นแสงสว่างไม่เพียงพอ อีกประการ การที่เปิดเฉพาะจุดจะเกิดแสงจ้า ด้วยว่าบริเวณรอบๆ ไม่มีแสงสว่างมาเฉลี่ยซึ่งกันและกัน แสงสว่างที่เป็นจุดหรือ SPOT LIGHT นี้ เมื่อส่องกระทบส่วนใดส่วนหนึ่งของผนังก็จะปรากฎแสงเป็นวงโค้ง ทำให้งานตกแต่งเรียบๆสวยงาม แทนที่จะเป็นระนาบเรียบธรรมดา มีการเน้นไฟเฉพาะส่วน เช่น ชั้นวางของ เพื่อให้ดูเด่นและแยกหน้าที่ของการใช้งาน

 

3. การตกแต่งในห้องนั่งเล่นซึ่งเป็นบุคลิกเรียบๆ สบายๆ ไม่เน้นสไตล์โดยเฉพาะเป็นอีกลักษณะหนึ่งของการให้แสงสว่างแต่ละจุดช่วยกระจายแสงสว่างเท่าๆกัน ไฟที่ใช้เป็น DOWN LIGHT หรือส่องลงเป็นส่วนๆ ส่วนหนึ่งส่องลงยังส่วนทั่วๆไป ของห้อง อีกส่วนหนึ่งส่องกระทบผนังเพื่อผลในด้านการตกแต่ง จากที่ไฟส่องมาจากแต่ละจุด ช่วยให้ห้องดูไม่เรียบจนเกินไป ในขณะเดียวกันก็ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกรบกวนต่อการสัมผัสแต่กลับนุ่มนวลขึ้น ไฟที่ส่องไม่ใช่เพื่อการส่องสว่างเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อให้เกิดความสวยงามและการตกแต่งด้วย เช่น ไฟบางดวงส่องให้กระทบกับผ้าม่าน เพื่อเน้นร่องจีบผ้าให้มีน้ำหนักขึ้น ไฟส่วนหนึ่งส่องให้กับรูปภาพ ซึ่งต้องอยู่ในจังหวะที่พอเหมาะ มิฉะนั้นจะเป็นแสงจ้าขึ้นบนภาพ มองดูภาพก็จะไม่สวยงาม มุมห้องมีโคมไฟเพื่อผลในด้านการใช้งานอื่น ๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นไฟตกแต่งด้วย ความสวยงามที่เห็นเกิดจากแสงที่ตกกระทบบนวัตถุแต่ละชิ้นไม่เหมือนกัน ทำให้มีแสงเงาที่พอเหมาะ

 

 

4. ภายในห้องนี้ใช้ไฟเพื่อการส่องสว่างหลายแบบด้วยกัน บริเวณเตียงนอนจะเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าที่จะส่องเป็นแสงตรง ไม่ว่าจากเพดานหรือโคมไฟหัวเตียง เลี่ยงแสงรบกวนโดยการซ่อนไฟฟลูออเรสเซนต์ไว้ในแนวเพดานต่างระดับ แสงจะเรืองและไม่เข้าตาโดยตรงนัก ในขณะที่ด้านปลายเตียงจะมีไฟ DOWN LIGHT ส่องตรงลงมา แต่เป็นแสงนวล ไม่แรงเกินไป ผนังส่วนหนึ่งตกแต่งด้วยภาพ ส่องไฟ เน้นด้านหลังของโต๊ะ-เก้าอี้เพื่อเน้นให้เห็นรูปทรงของเฟอร์นิเจอร์ มีโคมไฟเพื่อการตกแต่งหนึ่งดวง เป็นโคมไฟตั้งพื้น ให้แสงสว่างส่องขึ้นบนเพดาน ซึ่งนำจัดวางใกล้เสา ทำให้ลำแสงกระจายเป็นวงทั้งที่เสาและเพดาน แม้จะไม่ให้แสงตรงต่อบริเวณใกล้เคียง แต่ก็ให้ความสว่างได้ และใช้เพื่อการตกแต่งได้ในตัว ห้องนี้ไม่ต้องการแสงสว่างที่กระจายเท่ากันทั้งห้อง จึงเลือกเน้นเฉพาะส่วน สร้างบรรยากาศตามแนวการตกแต่ง

 

5. ห้องที่ต้องการแสงสว่างภายในที่ค่อนข้างขรึม ให้ความรู้สึกที่นิ่ง แสงสว่างภายในเป็นการจัดไฟเป็นจุดส่องลงจากเพดาน เน้นให้สว่างบางจุดและครึ้มบางจุดเพื่อให้เกิดมิติ ผนังที่มีการตกแต่งให้ดูลึก ใช้แสงไฟช่วยให้มีน้ำหนักแตกต่างกันในแต่ละระนาบของพื้นผิว ไฟเพดานหลายดวงถูกส่องให้มารวมกันตรงกลางเหนือโต๊ะอาหารเพียงพอกับความต้องการ ไฟส่องผนังจะช่วยกระจายแสงสว่างให้ทั่วถึงเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะเป็นไฟที่ส่องลงมาจากเพดาน แต่ก็ไม่รบกวนสายตา การใช้ไฟในห้องนี้เพื่อเน้นบรรยากาศของงานตกแต่งภายในโดยเฉพาะ การส่องสว่างเพื่อการใช้สอยเป็นส่วนของผลพลอยได้ แต่เป็นประโยชน์ที่ควบคู่กันไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *