ไชโย ข้อต่อตรง PE

10-60 บาท

  • (350-10) ขนาด 16x16mm.
  • (350-11) ขนาด 20x20mm.
  • (350-12) ขนาด 25x25mm.
  • (350-13) ขนาด 32x32mm.
  • (350-14) ขนาด 20x16mm.
  • (350-15) ขนาด 25x20mm.
  • (350-16) ขนาด 32x20mm.
สอบถาม/สั่งซื้อ